Strona Główna BIP Strona Główna
Wolne etaty
 

Kandydaci kierowani na kwalifikację do jednostki wojskowej powinni zabrać ze sobą:

- zaświadczenie od lekarza dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej;
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- strój sportowy;

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów 41 27 86 182, 41 27 86 188 lub osobiście
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kielcach ul. Wesoła 29.


WKU w Kielcach informuje, że niżej wymienione jednostki wojskowe w 2015 roku prowadzić będą kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy do korpusu szeregowych zawodowych:

JW 4115 GLIWICE - 6 batalion powietrznodesantowy (środa, godzina 8.00)

21 stycznia
18 lutego
18 marca
22 kwietnia
20 maja
17 czerwca
23 września
21 października
18 listopada
02 grudnia


JW 1749 SZCZECIN - 18 batalion powietrznodesantowy

14, 28 stycznia
11, 25 lutego
11, 25 marca
08, 22 kwietnia
06, 20 maja
03, 17 czerwca
09, 23 września
07, 21 października
04, 18 listopada
02, 16 grudnia


JW 4495 KRAKÓW - 16 batalion powietrznodesantowy

13 stycznia
10 lutego
10 marca
14 kwietnia
12 maja
09 czerwca
08 września
13 października
10 listopada
08 grudnia
  
      
JW 4009 KRAKÓW - 6 batalion dowodzenia

03 marca
09 czerwca
02 września
03 listopada

JW 4686 KRAKÓW - 6 batalion logistyczny
20 stycznia
17 lutego
17 marca
21 kwietnia
19 maja
16 czerwca
15 września
20 października
17 listopada
15 grudnia


WKU w Kielcach informuje, że w JW 1551 Sieradz występuje wakat do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów zawodowych (por./kpt., SW 38A01). Osoby zainteresowane służbą w ww. JW mogą uzyskać szczegółowych informacji pod numerem tel. 41 27 86 182 lub osobiście w WKU w Kielcach.


WKU w Kielcach informuje, że w JW 2286 w Opolu występują wakaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów zawodowych(por./kpt.), wymagane SW: 28B01, 28B02 i w korpusie podoficerów zawodowych (sierż./st.sierż./ mł.chor.), wymagane SW: 34A21, 36A21, 38A21, 54D24. Osoby zainteresowane służbą w ww. JW mogą uzyskać szczegółowych informacji pod numerem tel. 41 2786 182 lub osobiście w WKU w Kielcach.


WKU w Kielcach informuje, że w JW 6021 w Warszawie występuje wakat do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów zawodowych (por./kpt.), stanowisko: Kierownik ambulatorium, SW: 40A01. Osoby zainteresowane służbą w ww. JW mogą uzyskać szczegółowych informacji pod numerem tel. 41 27 86 182 lub osobiście w WKU w Kielcach.


WKU w Kielcach informuje, że w 1 Ośrodku Radioelektronicznym w Grójcu, występują wolne stanowiska służbowe do zawodowej służby wojskowej, w korpusie oficerów i podoficerów.
Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej odbywać się będzie w jednostce wojskowej w m. Grójec, w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. Osoby zainteresowane służbą w wyżej wymienionej jednostce wojskowej, mogą uzyskać szczegółowych informacji, pod numerem tel. 41 27 86 182 lub osobiście w WKU w Kielcach.


WKU w Kielcach informuje, że  w dniu 17 lutego 2015 r., o godzinie 8.00, w Jednostce Wojskowej Nr 2423 w Żaganiu, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych zawodowych o specjalnościach logistycznych i pancernych.


WKU w Kielcach informuje, że  w dniu 18 marca 2015 r., o godzinie 8.00, w Jednostce Wojskowej Nr 2423 w Żaganiu (34 Brygada Kawalerii Pancernej), odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych zawodowych o specjalnościach pancernych, w korpusie podoficerów o specjalnościach ratownictwo medyczne (wykształcenie w zakresie ratownictwa medycznego) oraz w korpusie oficerów o specjalnościach pancernych.


WKU w Kielcach informuje, że  w dniu 26 marca 2015 r., o godzinie 8.00, w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów w stopniach: od plutonowego do chorążego.