Strona Główna Strona Główna
Wolne etaty

Kandydaci kierowani na kwalifikację do jednostki wojskowej powinni zabrać ze sobą:

- zaświadczenie od lekarza dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej;
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- strój sportowy;

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów 41 27 86 182, 41 27 86 188 lub osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kielcach ul. Wesoła 29.

WKU w Kielcach informuje, że niżej wymienione jednostki wojskowe w 2014 roku prowadzić będą kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy do korpusu szeregowych zawodowych:

1. JW 4115 GLIWICE (środa, godzina 8.00)

15 stycznia
12 lutego
12 marca
16 kwietnia
14 maja
11 czerwca
17 września
15 października
12 listopada
10 grudnia

2. JW 1749 SZCZECIN

(pierwszy i ostatni wtorek miesiąca, godzina 8.00)

 

WKU w Kielcach informuje, że Jednostka Wojskowa Nr 1328 w Bielsku-Białej prowadzi kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy do korpusu szeregowych zawodowych w środy - co dwa tygodnie - o godzinie 8.00, w niżej wymienionych terminach: 
           
- 15.01, 29.01
- 12.02, 26.02
- 12.03, 26.03
- 09.04, 23.04
- 07.05, 21.05
- 04.06, 18.06
- 10.09, 24.09
- 08.10, 22.10
- 05.11, 19.11
- 03.12, 17.12

WKU w Kielcach informuje, że w JW 4009 Kraków przeprowadzone zostaną kwalifikacje wojskowe dla żołnierzy rezerwy do korpusu szeregowych zawodowych, w niżej wymienionych terminach:

- 24 lutego 2014r. od godz. 8.30
- 12 maja 2014r. od godz. 8.30
- 8 wrzesnia 2014r. od godz. 8.30
- 27 października 2014r. od godz. 8.30 

***

WKU w Kielcach informuje, że Jednostka Wojskowa Nr 2399 Świętoszów prowadzi kwalifikacje wojskowe dla żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, w każdy czwartek od godz. 8.30.

***

WKU w Kielcach informuje, że Jednostka Wojskowa Nr 4408 Sulechów prowadzi kwalifikacje wojskowe dla żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych, w każdy wtorek i środę od godz. 8.00.

***
WKU w Kielcach informuje, że w Jednostce Wojskowej Nr 4391 (7 Batalion Kawalerii Powietrznej) w Tomaszowie Mazowieckim, w każdy piątek tygodnia poczawszy od dnia 24 stycznia 2014r. o godzinie 8.30 odbywać się będą kwalifikacje żołnierzy NSR i żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Jednocześnie informujemy, że pierwszeństwo przy kwalifikowaniu kandydatów na stanowisko służbowe będą mieli kandydaci, którzy odbyli wojskowe ćwiczenia rotacyjne.           

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 41 27 86 182 lub osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kielcach ul. Wesoła 29.

***
WKU w Kielcach informuje, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, do JW 1749 Szczecin zaplanowane na dzień 4 lutego zostały przesunięte na dzień 3 lutego, natomiast w miesiącu marcu zostały wstrzymane przez dowódcę JW.

***
WKU w Kielcach informuje, że w dniu 13 lutego o godz. 8.00, w Jednostce Wojskowej Nr 4390 w Tomaszowie Mazowieckim, odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie podoficerów zawodowych o STE: MŁ. CHOR. oraz w korpusie szeregowych zawodowych.

***
WKU w Kielcach informuje, że w Powietrznej Jednostce Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku występują wakujące stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i oficerów zawodowych. Osoby zainteresowane służbą w ww. JW mogą uzyskać szczegółowych informacji pod numerem tel. 41 27 86 182 lub osobiście w WKU w Kielcach.

***
WKU w Kielcach informuje, że w JW 1551 Sieradz i w JW 2063 Warszawa występują wakujące stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów zawodowych (ppor., kpt.). Osoby zainteresowane służbą w ww. JW mogą uzyskać szczegółowych informacji pod numerem tel. 41 27 86 182 lub osobiście w WKU w Kielcach.

***
WKU w Kielcach informuje, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, do JW 1749 Szczecin zaplanowane na 2014r. zostały wstrzymane.
Natomiast kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie podoficerów i oficerów zawodowych bedą się odbywać w pierwszy i ostatni  wtorek każdego miesiąca, począwszy od miesiąca lutego.

***
WKU w Kielcach informuje, że w dniu 27.03.2014r. odbędzie się kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w 7 dywizjonie lotniczym w Nowym Glinniku.

***
WKU w Kielcach informuje, że w dniu 10 kwietnia o godz. 8.00, w Jednostce Wojskowej Nr 4390 w Tomaszowie Mazowieckim, odbędą się kwalifikacje do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą zgłaszać się żołnierze rezerwy, którzy mają podpisany kontrakt w ramach NSR oraz odbyły zasadniczą służbę wojskową.

***
WKU w Kielcach informuje, że od dnia 14 marca zostały zawieszone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim.

***
WKU w Kielcach informuje, że w Jednostce Wojskowej Nr 4392 w Nowym Glinniku występują wakaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów, w specjalnościach wojskowych 22J.
Szczegółowych informacji można uzyskać w WKU w Kielcach pod numer telefonu 41 27 86 182 /MON 174 182/.

***
WKU w Kielcach informuje, że w Jednostce Wojskowej Nr 3719 w Nowym Glinniku występuje wakat do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów na stanowisko pielęgniarka, SW:40G21.
Szczegółowych informacji można uzyskać w WKU w Kielcach pod numer telefonu 41 27 86 182 /MON 174 182/.

***
WKU w Kielcach informuje, że w JW 1245 Wrocław występują wakujące stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Osoby zainteresowane służbą w ww. JW mogą uzyskać szczegółowych informacji pod numerem tel. 41 27 86 182 lub osobiście w WKU w Kielcach.

***
WKU w Kielcach informuje, że w JW 1551 Sieradz występuje wakat do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów zawodowych (por./kpt.). Osoby zainteresowane służbą w ww. JW mogą uzyskać szczegółowych informacji pod numerem tel. 41 27 86 182 lub osobiście w WKU w Kielcach.

***